Tag: "hợp đồng xây dựng"

phat%20vi%20pham%20HD%20Xay%20dung

Phạt vi phạm trong hợp đồng xây dựng

  • 20 Tháng Mười
BLDS 2015, LTM 2005 và LXD 2014 có quy định khác nhau về mức phạt vi phạm tối đa, vấn đề pháp lý cơ bản đầu tiên được đặt ra là quy định nào sẽ được ưu tiên áp dụng đối với hợp đồng xây dựng trên cơ sở nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật.