Quyết định số 1057/QĐ-SHTT về việc công khai thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp

Kể từ ngày 01/01/2024, đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi được tiếp nhận sẽ được công khai thông tin trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish).

Theo đó, ngày 26/10/2023, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 1057/QĐ-SHTT về việc công khai thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish), theo đó đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được chấp nhận hợp lệ được công khai thông tin ngay sau khi được tiếp nhận trên “Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish)”, danh sách các trường thông tin thư mục được công khai được nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Xem quyết định tại đây

Thông báo về việc công khai thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu - THÔNG BÁO -  CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Như vậy, theo Quyết định này, thời gian công bố đơn không còn trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ mới được công bố thông tin mà ngay khi đơn được nộp vào Cục SHTT cũng sẽ được công bố thông tin của đơn mà không cần chờ thời gian chấp nhận đơn hợp lệ nữa.

Dù vậy chưa rõ “ngay sau khi” là như thế nào nhưng có thể được tạm hiểu là trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo. Tuy nhiên với số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu là khá nhiều như hiện nay, chưa biết quy định này sẽ được thực thi ra sao nhưng đã cho thấy tinh thần cải tiến, nhằm giảm thiểu đơn đăng ký bị trùng lập giúp hạn chế thời gian thẩm định về sau là một việc đúng đắn và có lẽ nên làm từ lâu.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Vui lòng gọi số hotline (+84) 931 152 492 hoặc để lại thông tin, chuyên viên pháp chế sẽ gọi lại tư vấn hoàn toàn miễn phí.