Quy trình giải thể văn phòng đại diện

Để tiến hành giải thẻ văn phòng đại diện công ty ở Việt Nam hay giải thể văn phòng đại diện nước ngoài một cách chính xác nhất, mời Qúy khách hàng tham khảo bài viết dưới đây:

I. CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Văn phòng đại diện của công ty sẽ bị giải thể trong các trường hợp sau:

- Chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó;

- Theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khoản 1 Điều 213 LDN 2020);

- Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện là giả mạo (điểm a khoản 1 Điều 77 Nghị định 01/2021/NĐ-CP);

- Chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế (điểm b khoản 1 Điều 77 Nghị định 01/2021/NĐ-CP);

- Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật (điểm c khoản 1 Điều 77 Nghị định 01/2021/NĐ- CP).

Ngoài ra, tại Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP cũng quy định các trường hợp chấm dứt hoạt động đối với văn phòng đại diện của thương nhân nước
ngoài trên lãnh thổ Việt Nam:

- Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài;

- Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

- Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn;

- Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn;

- Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo quy định;

- Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện không còn đáp ứng một trong những điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

- Đây là các trường hợp mà văn phòng đại diện sẽ bị chấm dứt hoạt động mà doanh nghiệp cần nắm để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Xem thêm: Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Căn cứ theo Điều 72 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định, để thực hiện việc giải thể văn phòng đại diện, doanh nghiệp thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Thủ tục giải thể Văn phòng đại diện với Cơ quan thuế

Công ty gửi hồ sơ tới Cơ quan thuế để xin đóng mã số thuế Văn phòng đại diện của công ty:

- Thông báo đề nghị cấm dứt hiệu lực mã số thuế Văn phòng đại diện;

- Quyết định giải thể Văn phòng đại diện công ty của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị;

- Biên bản họp giải thể văn phòng đại diện công ty của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị;

- Bản photo giấy phép kinh doanh Văn phòng đại diện

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại điện pháp luật

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của văn phòng đại diện.

Bước 2: Trả con dấu tròn của Văn phòng đại diện (Nếu có)

Trong trường hợp Văn phòng đại diện có sử dụng con dấu do Cơ quan Công an cấp thì Công ty cần phải tiến hành thủ tục trả con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu của văn phòng đại diện cho Cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Còn trong trường hợp Văn phòng đại diện sử dụng con dấu và thông báo mẫu dấu lên Sở Kế hoạch và Đầu tư thì phải lưu trữ tại công ty.

Bước 3: Thông báo với cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi Hồ sơ thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi Văn phòng đại diện thông qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Thành phần hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty bao gồm:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II- 20 ban hành theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

- Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.;

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện.

- Thông báo xác nhận trả con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ được cấp Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài, việc giải thể văn phòng đại diện sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật nước đó. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn phải thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

III. DỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỦA HT PARTNERS LAW & IP

Khi sử dụng dịch vụ giải thể Văn phòng đại diện công ty tại HT Partners Law & IP, Công ty sẽ tối ưu chi phí và tiết kiệm tối đa thời gian đối với các
yêu cầu thủ tục pháp lý phức tạp của cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh, bởi chúng tôi sẽ đại diện và hoàn thành các công việc dưới đây:

-  Tư vấn miễn phí các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể Văn phòng đại diện công ty;

- Soạn quyết định giải thể văn phòng đại diện công ty và tất cả giấy tờ liên quan đến việc giải thể;

- Soạn chi tiết danh sách các khoản nợ (bao gồm thông tin chủ nợ, khoản nợ đã thanh toán/chưa thanh toán, nợ thuế, nợ BHXH…);

- Thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các nghĩa vụ thuế khác tại cơ quan thuế;

- Làm thủ tục thông báo công bố giải thể văn phòng đại diện doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;

- Đại diện công ty nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

- Đại diện công ty thực hiện thủ tục hủy con dấu tại cơ quan công an; 

- Đại diện công ty hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;

- Bàn giao kết quả giải thể văn phòng đại diện công ty tận nơi cho khách hàng.

Lưu ý: Tùy vào từng cơ quan thuế mà thời gian có thông báo giải thể văn phòng đại diện và khóa mã số thuế từ 10 – 25 ngày.

Trên đây, HT Partners Law & IP đã tổng hợp tất cả thông tin cần thiết về giải thể Văn phòng đại diện. Trường hợp Qúy khách hàng muốn tư vấn vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn.

-----------------

HT PARTNERS LAW & IP

Điện thoại: 0931 152 492 – 0866 957 247

Email: tuvan.htpartners@gmail.com

Website: htpartners.asia

Văn phòng Tp.HCM: 133/20/4 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng Bình Thuận: G24 Trương Gia Hội, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Xem thêm: TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN/THUÊ NGOÀI PHÒNG PHÁP CHẾ

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Vui lòng gọi số hotline (+84) 931 152 492 hoặc để lại thông tin, chuyên viên pháp chế sẽ gọi lại tư vấn hoàn toàn miễn phí.