Dịch Vụ

sigmund-MQ2xYBHImKM-unsplash

Pháp luật lao động

  • 22 Tháng Mười
Tư vấn quy định pháp luật về độ tuổi giao kết hợp đồng lao động; Tư vấn các hình thức hợp đồng lao động; Tư vấn về nội dung hợp đồng lao động; Tư vấn về thử việc; Tư vấn bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; Tư vấn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động; Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động;
Tu%20van%20Bao%20hiem%20(169)

Tư vấn và giải quyết tranh chấp về bảo hiểm

  • 22 Tháng Mười
Bảo hiểm doanh nghiệp là hình thức bảo hiểm được thực hiện với tính chất hoạt động của doanh nghiệp. Khi bảo hiểm được xác định đề phòng rủi ro đối với nhóm đối tượng nào đó được bên công ty bảo hiểm chấp nhận. Bảo hiểm tiến hành với chi phí được thanh toán của doanh nghiệp để tham gia vào bảo hiểm, nhận bảo hiểm.
R%C3%A0%20so%C3%A1tx%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20khung%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20cho%20doanh%20nghi%E1%BB%87p

Rà soát/xây dựng khung pháp lý cho doanh nghiệp

  • 03 Tháng Mười
Tâm lý của những người điều hành doanh nghiệp hầu hết chỉ tập trung vào việc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định và xem như thế là đủ mà rất ít khi chủ động xây dựng khung pháp lý của công ty từ bước đầu hoạt động. Tuy nhiên, việc rà soát/xây dựng khung pháp lý chính là nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp trong suốt quá trình kinh doanh.
trung%20tam%20ngoai%20gnu

Đăng ký thành lập trung tâm đào tạo, ngoại ngữ

  • 11 Tháng Mười Một
Cần nắm rõ điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, đào tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự: tuyển dụng chuẩn bị nhân sự, hay kế hoạch kinh doanh tiếp thị: liên quan đến địa điểm hoạt động. Bài viết sau đây nêu các điều kiện tối thiểu mà bạn cần phải đáp ứng và lưu tâm.
Gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20quy%E1%BB%81n%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%E1%BA%A5t%2C%20quy%E1%BB%81n%20s%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20nh%C3%A0%20%E1%BB%9F

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

  • 09 Tháng Mười Một
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, “sổ đỏ”) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền.  Việc sở hữu Giấy chứng nhận sẽ mang lại nhiều quyền lợi như: là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp; giúp xác định ai là người sở hữu thực sự; giúp xác định bồi thường khi bị thu hồi đất; toàn quyền thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp; và dễ dàng thực hiện góp vốn... 
franchise

Tư vấn hoạt động nhượng quyền

  • 23 Tháng Mười
Chúng tôi tư vấn các thương hiệu khả thi cho người mua và củng cố chất lượng sản phẩm cho người bán. Nếu người bán là 1 hệ thống đã thích hợp để nhượng quyền, chúng tôi cụ thể và chi tiết từng khía cạnh bằng câu chữ, truyền tải sức mạnh của hệ thống ấy để lan tỏa thương hiệu bằng phương thức nhượng quyền.  Nếu người bán là 1 hệ thống chưa mạnh đủ để nhượng quyền, chúng tôi tư vấn để củng cố hệ thống và chuẩn bị bước đệm cần thiết để hoàn thiện. Và đối với người mua, Chúng tôi mang đến tư vấn độc lập với kinh nghiệm chuyên gia đã hoạt động lâu năm trong Nhượng quyền.